• Χωρίς κατηγορία

    🌳05/06 world environment day

    Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος”Problems cannot be solved at the same level of awareness that created them. ”– Albert Einstein” Κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί στο ίδιο επίπεδο συνειδητότητας που δημιουργήθηκε ” 👓Δείτε το δικό μας project ανακύκλωσης…