Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος
”Problems cannot be solved at the same level of awareness that created them. ”
– Albert Einstein
” Κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί στο ίδιο επίπεδο συνειδητότητας που δημιουργήθηκε ”

👓Δείτε το δικό μας project ανακύκλωσης και βοηθήστε να συγκεντρώσουμε περισσότερο υλικό :
https://www.collage.gr/re-magazine-project-2019/