Solidarity Project 2019

Γράφει ο Ioannis Maidanos / By Ioannis Maidanos GR/EN ↓

 Μια Δράση Αλληλεγγύης

Ένα μαθησιακό, καλλιτεχνικό, εικαστικό και χρηστικό project που απευθύνθηκε σε ανήλικα προσφυγόπουλα. Συμμετείχε αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Kristiansand της Νορβηγίας με δύο καθηγητές και οκτώ φοιτητές.

Χρόνος ολοκλήρωσης : 3 εβδομάδες  18 Ιουνίου – 5 Ιουλίου 2019

Χώροι διενέργειας : Αίθουσα στα γραφεία της  O.D.D (Office of Displaced Designers) –

Τρόπος διεξαγωγής: Ομιλίες, βίντεο, παραδείγματα και εργαστήρια με υλικό από την συλλογή της Collage.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Την πρώτη εβδομάδα έγιναν μαθήματα θεωρητικής προσέγγισης της τέχνης του collage, ιστορική αναδρομή , πότε και πως εμφανίστηκε σαν κίνημα τέχνης, δείγματα σημαντικών έργων από μεγάλους ζωγράφους, προβολές παραδειγμάτων σύνθεσης έργων collage. Επίσης ομιλίες για την φιλοσοφία του collage, για την εφαρμογή της θεωρίας Gestalt στο χειροποίητο collage με έμφαση στην ψυχική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων καθώς και   για την τεχνική και την χρήση των υλικών και τους τρόπους επιλογής των φωτογραφιών. 

Την δεύτερη εβδομάδα έγινε διαχείριση φωτογραφικού υλικού, χωρισμός ανα θέματα, εκμάθηση της τεχνικής κοπής και κόλλησης εικόνων και τελικής σύνθεσης εικαστικού αποτελέσματος. Δημιουργία θεματικών ατομικών collage για κάθε συμμετέχοντα.

Την Τρίτη εβοδμάδα επιχειρήσαμε να κατασκευάσουμε ένα ομαδικό collage μήκους πάνω από 4 μέτρα. Ταυτόχρονα έγινε από ομάδες παιδιών η συλλογή των έργων τους, το σκανάρισμα, οι εκτυπώσεις πάνω σε καμβά και η κατασκευή τελάρων ώστε να έργα να  μπουν σε κορνίζες και να διακοσμήσουν των ζωτικό χώρο των παιδιών.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο που εκτός από το  εικαστικό αποτέλεσμα του , μεγαλύτερη αξία είχε το «ταξίδι» στον κόσμο της Τέχνης, η ταυτόχρονη ψυχολογική ενδυνάμωση που βίωσαν τα παιδιά μέσα από την αξία της δημιουργίας και της ικανότητας συνδυασμού εικόνων και συναισθημάτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα, γεγονός που έδωσε το ερέθισμα και για άλλες καλλιτεχνικές δράσεις ανάμεσα σε νέους ανθρώπους από διάφορες χώρες.

Το συγκεκριμένο project φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα μοντέλο προσέγγισης και δημιουργικής , παραγωγικής απασχόλησης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων , που θα μπορεί να εφαρμοστεί στο μέλλον σε συνεργασία, τόσο εντός Ελλάδας όσο και εκτός στην Ευρώπη.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A learning, artistic, visual and useful project aimed at infant refugees.

Duration: 3 weeks 18 June – 5 July 2019

Place: O.D.D Office (Office of Displaced Designers)

Methods of conducting: speeches, videos, examples and workshops with material from the “Collage” collection.

ACTION

During the first week, different courses took place, such as the theoretical approach of the collage art, historical retrospection, when and how collage appeared as an art movement, samples of important works by great painters, projections of examples of collage artwork. Also, it was discussed how the Gestalt theory can be applied in a handmade collage technique, focusing on the mental empowerment of participants, as well as on the technique and use of materials, and multiple ways of choosing photos.

During the second week, we focused on photographic material, separation on subjects, the technique of cutting and welding  images, and final synthesis of visual effect. Our aim was to create one individual collage per participant.

During the third week, we attempted to create a collective collage of more than 4 meters long. At the same time, groups of children collected their works, scanned them, canvas printed them, and decorated their living space.

It was an ambitious project that besides its visual result, the “journey” to the world of art had a greater value. Simultaneously, children experienced psychological empowerment, through the handmade collage technique . They learnt how to combine images and emotions in different environments. The project also stimulated other artistic actions among young people from different countries.

This project aims to be a model of approach for vulnerable social groups, and a motivation in order to enhance their creative side.  Our ambition is to apply this project in Greece and other countries.