Οι δημιουργίες – Creations

SOLIDARITY PROJECT 2019

Στα πλαίσια του Solidarity Project 2019 που πραγματοποιήθηκε στην Μυτιλήνη, τα παιδιά συνδύασαν εικόνες με οδηγό την φαντασία τους, τις εμπειρίες, τις σκέψεις τους και τα εργαλεία του κολάζ. Το αποτέλεσμα είναι περισσότερο από εντυπωσιακό. Είναι ένα υπέροχο κολάζ διαθέσεων, εμπειριών, κουλτούρας και προβληματισμών.

___________________________________________________________________________

As part of the Solidarity Project 2019 that took place in Mytilene, children combined their imagination, experiences, thoughts and collage tools. The result is more than impressive. It’s a wonderful collage that reflects their moods, experiences, and culture.