Collage

by Ioannis

Home

H Collage πιστεύει πως η τέχνη μπορεί να γεφυρώσει τις ανισότητες και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων.
Διαφορετικές φυλές, πολιτισμοί, γλώσσες, ήθη, έθιμα, θρησκείες, πεποιθήσεις μπορούν να συνυπάρξουν μέσα από διαδραστικά δρώμενα εικαστικών τεχνών, ενώ ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες μπορούν να διατηρούν  την ετερότητα τους και να δημιουργούν μέσα από αυτήν.
Άνθρωποι χωρίς προηγούμενη γνώση ή σχετική εμπειρία με τα εικαστικά, με μοναδικό εφόδιο την φαντασία, την έμπνευση και την αλληλεγγύη, συνδέονται μέσω της τέχνης του κολλάζ σε ένα συμμετοχικό workshop, επιτυγχάνοντας αποτελέσματα που ξαφνιάζουν.

⦿ Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως οποιαδήποτε αναπαραγωγή του έργου χωρίς τη γραπτή άδεια της διαχειρίστριας της σελίδας (και νόμιμης κληρονόμου), αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση, επιφυλασσόμεθα ρητά παντός νομίμου δικαιώματος μας και θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας.

<<Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 Ν.2121/1993 απαγορεύεται η αναπαραγωγή των έργων με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, η διασκευή, η προσαρμογή ή άλλες μετατροπές του έργου, η παρουσίαση του έργου στο κοινό και η δημόσια εκτέλεση του έργου, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του δημιουργού.>>

______________________________________________________

Collage believes that art can bridge all inequalities and differences that exist between people. Different cultures, languages, customs, religions, and beliefs can co-exist through interactive events of art and culture while, at the same time, participants keep their diversity and create through it. People without prior knowledge or experience, with only guide their imagination, inspiration, and solidarity are able to connect through art and create a unique collage.

⦿ We would like to inform you that any reproduction of our work without the written permission of the administrator of the page (and legal heir), constitutes a violation of the copyright law. In any case, we reserve all our legal rights and will take any legal action to defend our rights.

Μερικές από τις δράσεις που έχουμε υλοποιήσει / Some of the actions Collage has implemented:

Domatio Project 2017

Ένα διαδραστικό καλλιτεχνικό δρώμενο διάρκειας 30 ήμερων, που περιλάμβανε εκφάνσεις από όλους τους χώρους της τέχνης, με ιδιαίτερη ευαισθησία σε άτομα με αναπηρία. Συμβάλλοντας στο παραπάνω εγχείρημα, οργανώθηκε η δημιουργία ενός long collage (μήκους 3 μέτρων), με την συμμετοχή των επισκεπτών σε πραγματικό χρόνο, με το σύνθημα «Create your own collage».

_______________________________________________________________________________

An interactive event that lasted 30 days, and included features from all areas of art, emphasising on people with disabilities. For this purpose, a long collage (3m long) was created by the audience in real time, under the slogan «Create your own collage»

Beyond Borders 2017

Παρουσίαση βίντεο με έργα του Ioannis Maidanos, για την συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο “Contested Borderscapes’’. Άνθρωποι πέρα από τα σύνορα, βρίσκονται σε κίνηση μέσα σε εχθρικό περιβάλλον, αμφισβητούν το Ευρωπαϊκό καθεστώς συνόρων, διεκδικώντας δικαιοσύνη, ειρήνη και πολιτικό άσυλο. Εκεί, υποστηρίζονται από ακτιβιστές που πιστεύουν στο δικαίωμά τους για μετακίνηση, καλωσορίζουν τους πρόσφυγες σε εναλλακτικούς και αυτό-οργανωμένους κοινωνικούς χώρους, ανταποκρινόμενοι με αλληλεγγύη στην ανθρωπιστική κρίση που προκάλεσε ο μιλιταρισμός και η βία. 
Αυτή η αλληλεγγύη απορρέει από το ευρύτερο όραμα ενός κοινού αγώνα για επιβίωση και κοινωνική αλλαγή.
Αυτές τις συνθήκες , τις δράσεις , τα πρόσωπα, αισθήσεις και συναισθήματα θέλησε να αποτυπώσει ο Ioannis Maidanos μέσα από τα έργα του και την συμμετοχή του σ’ αυτό το Διεθνές Συνέδριο.

_______________________________________________________________________________

Ioannis Maidanos participated in the International Conference of the Aegean University, “Contested Borderscapes’’. People are crossing borders in a hostile environment, asking for justice, peace, and political asylum, drawing attention to territorial dispute in Europe. Activist groups, who believe in their right to move, support them by responding with solidarity to the humanitarian crisis, and welcome them as refugees. This new form of solidarity comes from their common vision of fighting for survival and social change. All he wanted to capture through his participation, was these feelings, emotions, actions and faces.

Collage technique meets Interior Design

Dutch design week, October 2017 – Dubai design week, Noveber 2017

Ένα φιλόδοξο project παρουσιάστηκε στην εβδομάδα design, στην Ολλανδία, τον Οκτώβριο του 2017, και στο Ντουμπάι, το Νοέμβριο του 2017.

Επεκτείνοντας την τεχνική Collage ως το κομμάτι του Interior design, ο Ioannis Maidanos εξετάζει τα όρια των δομών και των σημείων όπου αυτές οι δύο τάσεις αναλύονται, ανοίγοντας νέες οπτικές δυνατότητες, με το χρώμα να είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό της φόρμας και της γραμμής, βασικών στοιχείων που χρησιμοποιούν οι Interior Designers.

Ο Ioannis Maidanos δημιουργεί ένα καλειδοσκόπιο συγκίνησης, φαντασίας και ποίησης. Έχει την ικανότητα να ξεπερνά τους περιορισμούς της γνωστικής μας πραγματικότητας, με την εμμονή και τη ρυθμική πολύχρωμη επανάληψή του. Μια ενεργητική τεχνική, που κατευθύνεται από την αίσθηση του καλλιτέχνη να ελέγχει την αλληλεπίδραση μεταξύ των Collage frames και των τμημάτων των επιφανειών και των επίπλων. Φαίνεται σαν μια ψευδαίσθηση αλληλεπίδρασης, μεταξύ πληρότητας και κενού χώρου.

Στους πίνακες του, τα σχήματα, τα στοιχεία, τα υλικά και τα χρώματα, διασταυρώνονται για να δημιουργήσουν μια προσεκτικά υπολογισμένη σύνθεση, η οποία είναι ταυτόχρονα εξαιρετικά ελεύθερη. Το αρχικό ερέθισμα είναι η αποικοδόμηση και ανοικοδόμηση του ανθρώπινου κόσμου, ξανά μέσα στους τέσσερις τοίχους ενός δωματίου, δημιουργώντας ένα χώρο πολλαπλών διαστάσεων.

_______________________________________________________________________________

An ambitious project was presented at The Dutch Design Week, in October 2017 & The Dubai Design Week, in November 2017.

Extending the use of the Collage technique to Interior design, Ioannis Maidanos explores the limits of the structures and the points at which they breakdown, opening new visual possibilities. Where colour is the dominant feature — the visual language of forms and lines, the elements that interior designers use.

Ioannis Maidanos creates a kaleidoscope of emotion, fantasy and poetry. He has the capacity to overcome the constraints of our cognitive reality with his obsessive and rhythmic colourful repetition. An energetic technique directed by the artist’s sense of control, the interaction between the collage frames and parts of the wall, surfaces and furniture. It seems like an illusionistic interaction between fullness and emptiness.

The composition is extremely free. The original stimulus is the decomposition and reconstruction of the human world, into the four walls of a room, creating a multi-dimensional space.

9th ICCEDA 2018, Athens

« Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία και Ανάπτυξη»

Μια διοργάνωση του Συμβουλίου των Τέχνων Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στο μουσείο της Ακρόπολης, στην Αθήνα. Ομιλία και παρουσίαση βίντεο του Ioannis Maidanos με θέμα “Πως η τέχνη ενώνει  ανθρώπους με διαφορετική κουλτούρα, ήθη, έθιμα, θρησκεία, παιδεία, γλώσσα, εθνικότητα’’.

_______________________________________________________________________________

In October 2018 Ioannis Maidanos participated at the 9th ICCEDA, organised by the Council of Arts at the Acropolis Museum in Athens, Greece. His video presentation was entitled “How art unites people with different culture, customs, religion, education, language, nationality’’.

© 2023 Collage

Θέμα από Anders Norén